RELATEREDE INDLÆG

1 Kommentar

  • Svar Aykut at

    Fc3b8rst vil jeg lige sige at det er et super fedt initiativ du har taget, at gc3a5 ind og saknke om emnet og komme med din historie. Desto flere historier desto mere opmc3a6rksomhed bliver der omkring og isc3a6r nc3a5r det er folk som er mere eller mindre kendte, og som er forbilleder for folk. Det gc3b8r folk lidt mere opmc3a6rksomme pc3a5 emnet.Anyways, sc3a5 vil jeg faktisk ogsc3a5 godt komme med min historie. Jeg har vc3a6ret udsat for grov mobning i 9 c3a5r, det hele startede allerede i 1. klasse. Dengang var man bare ikke sc3a5 opmc3a6rksom pc3a5 hvad det egentlig var der foregik og man tc3a6nkte ikke over det pc3a5 samme mc3a5de som nc3a5r man blev c3a6ldre. Jeg boede pc3a5 det tidspunkt i Tyskland, men er fc3b8dt i Randers, har danske forc3a6ldre og der bliver saknket dansk derhjemme. Jeg gik pc3a5 en dansk skole, men 98% af skolens elever var tyskere. Dengang havde jeg briller og et temmelig stort mellemrum mellem tc3a6nderne. Derudover har jeg altid vc3a6ret lidt af en drengepige. Det var hovedsageligt det jeg blev drillet med; At jeg var en klam dansker som skulle skride, jeg var en brilleabe, mellemrum mellem tc3a6nderne og sc3a5 var jeg jo bare ikke den pige med det lange lyse hc3a5r, men den korthc3a5rede pige der brugte sin fritid pc3a5 fodboldpladsen pc3a5 legepladsen, og ikke derhjemme med en barbie. Det fc3b8rte ofte til at andre bc3b8rn trc3a5dte pc3a5 mine briller, tog mine ting, skubbede mig el. lign.. Skolen trc3a5dte ikke ind, og ignorerede det egentlig bare, for det var jo bare ganske normale drillerier. Det sker jo i skolen Da jeg sc3a5 kom i 3. klasse fik min mor nok, og fik mig flyttet til en lidt stc3b8rre skole hvor min sc3b8ster ogsc3a5 gik, et godt stykke fra hvor jeg boede.Det gik meget fint og jeg fik nogle gode venner i min klasse, men blev stadig holdt en del udenfor pigekredsen. Men da jeg sc3a5 kom til midten af 3. klasse, skiftede den dreng der var allervc3a6rst til at drille mig, pc3a5 min tidligere skole ogsc3a5 over til den skole jeg gik pc3a5. Han gik heldigvis et c3a5r over mig, sc3a5 det var ikke sc3a5 slemt som fc3b8r. Indtil jeg skulle starte i 4 Der gik han et klassetrin ned, og startede i min klasse Juhu.. Heldig skal man jo vc3a6re. Sc3a5 begyndte det hele igen, og han fik vendt stc3b8rstedelen af klassen imod mig.I midten af 3. begyndte jeg at blive meget nemt syg, og har altid haft et meget dc3a5rligt immunforsvar. Det kunne jeg pludselig bruge som en undskyldning for at blive hjemme, nc3a5r denne dreng i min klasse var allervc3a6rst imod mig. Og jeg gjorde ogsc3a5 stor brug af det.. I midten af 4. blev det sc3a5 galt for mig at jeg var vc3a6k i 4 mc3a5neder. Min psykiske tilstand gik imod min fysiske, og min fysiske imod min psykiske. Sc3a5 den onde cirkel startede.. I 3-4. klasse begynder man langsomt at opfatte mere og mere, og har en stc3b8rre forstc3a5else for hvad det er der egentlig sker. Sc3a5 jeg fandt jo ud af at det faktisk var mobning der foregik.Nc3a5r det blev for galt, gik mine forc3a6ldre ofte til klasselc3a6reren, og det med mobningen blev sc3a5 taget op i klassen. Men jeg fik altid af vide at det var mig den var gal med. Flertallet havde jo talt Sc3a5 det mc3a5tte jo vc3a6re den svage det var galt med.. Det var jo ihvertfald ikke de andre.Som nc3a6vnt tidligere havde jeg temmelig langt i skole, og skulle hver dag vente ca. 1 time pc3a5 bussen hjem. Nc3a5r jeg stod og ventede pc3a5 bussen, blev jeg faktisk udsat for de vc3a6rste ting. For det var jo udenfor skolen Sc3a5 der var ingen lc3a6rere til at sige stop.Da jeg nc3a5ede til 6. klasse og vi skulle til Bornholm, var det gc3a5et over stregen for mig, og der blev indkaldt til et mc3b8de med rektor, klasselc3a6rer, mine forc3a6ldre og jeg, og ham der mobbede mig og hans far. Igen engang fik jeg af vide at det var mig det var galt med, og klasselc3a6reren synes faktisk ikke at jeg skulle med til Bornholm, for jeg skabte sc3a5 mange problemer jo Men vi fandt sc3a5 ud af at det faktisk var drengens far der pudsede drengen pc3a5 mig, for faderen kunne ikke lide min mor, og det skulle sc3a5 gc3a5 ud over mig. Bum Kort tid efter flyttede jeg tilbage til Danmark i hc3a5b om at starte forfra, og startede pc3a5 en skole som jeg havde fc3a5et af vide, havde en god mobbepolitik Det viste sig desvc3a6rre at vc3a6re det modsatte. Da de fandt ud af at jeg tidligere var blevet mobbet, var det som om at der gik ondskab i dem. For jeg var jo svag! Det skulle jo udnyttes..Nu var det sc3a5 bare ikke den klamme dansker mere.. Nu var jeg pludselig den klamme tysker, nazikc3a6llingen, nazisvinet etc. Og jeg var da egentlig ogsc3a5 temmelig tyk. Det fc3b8rte sc3a5 til at jeg selv synes jeg var tyk nc3a5r jeg sc3a5 mig i spejlet og tabte mig drastisk..Jeg blev holdt udenfor, og der blev startet grumme rygter om mig. Folk udnyttede mig pc3a5 det groveste, og det eneste tidspunkt jeg faktisk var god nok, var nc3a5r vi havde tysk Jeg saknkede jo flydende tysk efter de 8 c3a5r i Tyskland..Nc3a5r jeg fortalte det til lc3a6reren og det blev hevet op i klassen fik jeg alle imod mig og folk fik overbevist klasselc3a6reren om at det var mig den var gal med og at jeg sad og lc3b8j. Det fik jeg sc3a5 ogsc3a5 at vide af lc3a6reren. Sc3a6tninger som; Har dine forc3a6ldre ikke lc3a6rt dig at man ikke mc3a5 lyve? og Er det bare for at fc3a5 opmc3a6rksomhed? Fc3a5r du ikke nok af det derhjemme? , var ikke sjc3a6ldent brugte sc3a6tninger fra bc3a5de klasselc3a6rer og inspektc3b8rens side Nc3a5r lc3a6rerne og inspektc3b8ren pludselig ogsc3a5 gc3a5r imod dig.. Sc3a5 er den pludselig ikke sc3a5 sjov lc3a6ngere. Og virkelig hc3a5rd at tacklePc3a5 min blc3a5 mandag, blev der startet rygter om at jeg havde svamp, klamydia etc. og det rygte spredte sig temmelig hurtigt.. Fantastiske rygter at have kc3b8rende Jeg blev sparket i maven engang af en dreng fra paralelklassen imens jeg blev kaldt klamme nazikc3a6lling og jeg kunne bare skride tilbage til det land jeg tilhc3b8rte, de gad fandme ikke have mig her mere. Kort tid efter den episode, blev jeg spyttet i hovedet af en pige som var godt 3 c3a5r c3a6ldre en mig og kaldt en tyskerkc3a6lling.. Selv var hun halv tysker, og havde en tysk mor. Nogen der sagde dobbeltmorale? Hmm..En pige fra min paralelklasse som jeg blev ok gode venner med, i 8. viste sig pludselig ogsc3a5 ikke at vc3a6re sc3a5 god en ven mere. Jeg fik dc3b8dstrusler pc3a5 sms og andre grumme ting. Beskeder som Jeg kan se du har lys pc3a5 vc3a6relset, kom ud din bitch. Men det tc3b8r du vel ikke? , Jeg kan se dig du er (det sted jeg nu var) Hun overvc3a5gede mig konstant, og jeg fik ingen fred. Med det resultat at jeg ikke turde gc3a5 ud mere. Som sagt havde jeg det her dc3a5rlige immunforsvar, sc3a5 jeg blev nemt syg, og igen blev det brugt til min fordel Jeg kunne bruge det som undskyldning for ikke at skulle i skole eller generelt udenfor dc3b8ren.I 9. klasse gik det sc3a5 ret galt for mig. Jeg havde ligget syg i en periode med influenza, og da jeg kom i skole igen, skulle vi lave en geografi opgave. Jeg blev, mc3a6rkeligt nok, ikke valgt da vi lavede grupper, for jeg var jo outsideren som ikke skulle saknkes med. Lc3a6reren vc3a6lger derfor at sc3a6tte mig i gruppe med den dreng fra min klasse som havde vc3a6ret allermest strid imod mig og den dreng som kunne finde pc3a5 at tage hjem fordi han kontaktlinser klc3b8ede i c3b8jnene Okay.. fint nok, det skulle jeg vel nok. Lige indtil lc3a6reren kom med kommentaren Ja altsc3a5 det er jo nc3a6sten synd at sc3a6tte dig i en gruppe overhovedet Du kommer jo aldrig. Gc3b8r du det hva? Kan du finde ud af at komme i skole? Og begyndte at kc3b8re ekstremt meget pc3a5 mit sygefravc3a6r. Der gik det over stregen og jeg forlod klasselokalet i en fart. Efter den time, kom jeg ikke i skole i lang tid, og da vi skulle ha’ taget klassebillede valgte jeg ogsc3a5 at blive hjemme, for jeg fc3b8lte mig pc3a5 ingen mc3a5de en del af klassen.Mit mor saknkede meget om at jeg skulle skifte skole, men det var der ikke tale om fra min side. For sc3a5 ville jeg bare fremstc3a5 som svag, og jeg ville ikke opgive kampen..Da jeg endelig fik modet pc3a5 at tage tilbage i skole, blev det meget hurtig c3b8delagt.Min mor havde vc3a6ret pc3a5 apoteket for at hente noget, og havde c3a5benbart mc3b8dt en fra min klasse. Min mor genkendte hende ikke rigtig men hilste blot pc3a5 hende.Dagen efter det fc3a5r jeg pludselig en besked fra en pige fra klassen om det var rigtig at jeg ikke ville gc3a5 i skolen mere. Jeg sagde nej, og spurgte hvem der havde sagt det. Jamen det havde en pige fra klassen sagt. Jeg spurgte selvfc3b8lgelig hvem hun havde hc3b8rt den historie fra, og hun svarer at det var pigen min mor havde mc3b8dt pc3a5 apoteket, som havde sagt det til hele klassen. Da de mc3b8dte hinanden pc3a5 apoteket, havde min mor c3a5benbart sagt at jeg ikke havde lyst til at komme tilbage i skole og at jeg hadede dem allesammen etc. Klasselc3a6reren havde c3a5benbart bekrc3a6ftet at det skulle nok ikke vc3a6re lc3b8gn.. Det var jo trods alt mig Der brc3b8d det helt sammen for mig og jeg var rasende pc3a5 min mor som jeg troede havde sagt det. Men det havde hun ikke. Hun kunne ikke engang genkende pigen jo Mine forc3a6ldre prc3b8vede at kontakte pigens forc3a6ldre og saknke med dem, men fik smc3a6kket dc3b8ren i hovedet og blev kaldt lc3b8gnere af forc3a6ldrene. Det ville deres pige aldrig finde pc3a5. Af min erfaring, sc3a5 jo.. Hun havde sc3a5mc3a6nd startet en masse rygter om mig tidligere Sc3a5 hvorfor ikke igen?Der gik det galt for mig og jeg gik ned med massiv depression og stress, og som om mobningen ikke var nok, var mine forc3a6ldres skilsmisse godt igang pc3a5 det tidspunkt.Jeg valgte at skifte skole. Jeg ville have min 9. klasses eksamen, og fik den da ogsc3a5. Jeg startede 3 mc3a5neder efter episoden pc3a5 en anden skole. Noget jeg aldrig kommer til at fortryde. Det har vc3a6ret en af de bedste skoler jeg har gc3a5et pc3a5, og de behandlede mig super godt, og jeg blev rigtig glad for min klasse, for fc3b8rste gang nogensinde.Siden da er jeg flyttet til en anden by pga. mine forc3a6ldres skilsmisse og har taget en 10. klasse og er godt igang med en HHX.Det har taget utrolig hc3a5rdt pc3a5 mig. Under mobningsforlc3b8bet pc3a5 den skole har jeg desvc3a6rre udsat mig selvom for grusomme ting. Selvmordstanker har raset igennem hovedet pc3a5 mig eftersom at jeg jo sikkert var problemet, sc3a5 hvis jeg forsvandt, ville det jo sikkert lc3b8se det hele og problemet ville forsvinde. Jeg har forsc3b8gt at skc3a6re i mig selv, men noget ikke just var stor fan af, det hjalp ikke for mig. Men jeg havde hc3b8rt at det havde hjulpet pc3a5 nogen.. Heldigvis ikke pc3a5 mig.Jeg har ofte siddet med knive eller barberblade, og overvejet om man ikke bare skulle gc3b8re en ende pc3a5 det hele.. Det ville gc3b8re det hele meget nemmere..Den dag idag er jeg glad for at jeg lod vc3a6re. Selvmord er ikke en lc3b8sning pc3a5 problemet, og at skade sig selv er heller ikke. At skc3a6re i sig selv el. lign. er kun en midlertidig lc3b8sning som fc3a5r tankerne vc3a6k. Nc3a5r det stopper, er du stadig det sted du var fc3b8r, det c3a6ndrer intet.Sc3a5 jeg kan kun rc3a5de folk til at lade vc3a6re. Sc3b8g hjc3a6lp istedet, skift skole, opsc3b8g en psykolog, snak med dine forc3a6ldre Det kan vc3a6re skide hc3a5rdt, men det hjc3a6lper.. tro mig. Den dag idag fortryder jeg at jeg ikke gjorde det tidligere, og det har fc3a5et alvorlige konsekvenser for mig. Jeg gc3a5r stadig rundt med en, nu heldigvis lettere on/off depression, har en evne til at dc3b8mme folk for hurtigt, holde af folk for hurtigt hvis de opfc3b8rer sig pc3a6nt overfor mig hvorefter de kan skuffe mig ret sc3a5 meget, jeg har svc3a6rt ved at stole pc3a5 folk og mange andre ting.Skal man sige noget positivt om det, sc3a5 er jeg blevet meget stc3a6rkere og en del mere moden pc3a5 nogle punkter. Jeg har lc3a6rt at klare mig selv og vc3a6re stc3a6rk, men ville selvfc3b8lgelig hellere have undgc3a5et mobningen.Vis dem at du kan det du vil, at du er stc3a6rk, og at det faktisk er dem der er de svage! Ikke lad dem rive dig ned!Jeg beklager den meget lange historie, men hc3a5ber nogle vil sc3a6tte sig ned og lc3a6se det

  • Skriv en kommentar